วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

นวัตกรรมทางการศึกษา

“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

http://learners.in.th/
http://ads.clubfun.mobi/
http://tikkatar.is.in.th/?md=content&ma=show&id=1
http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=2980&t=ชุดกิจกรรม คืออะไร&d=เพื่อให้ครูผู้สอนที่จะแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงคุณโดยการคิดสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน
http://www.suphet.com/
http://www.il.mahidol.ac.th/
http://prathom.swu.ac.th/
http://www.youtube.com/

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

ลาก่อนปีเก่า

กับสิ่งของบางอย่างยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่า 
อย่างเช่น
ครูผู้สอนยิ่งเก่ายิ่งมีประสบการณ์
พระเครื่องยิ่งเก่ายิ่งหายากมีราคา
รถเก่ายิ่งต้องรักษาต้องใช้อย่างถนอม
ส่วนของเก่าที่บ้านยิ่งนานวันยิ่ง.....น่าบูชา เฮอๆๆ

สวัสดีปีใหม่

ขอให้สิ่งที่ไม่ดีในปีเก่า
บรรเทาลงในปีใหม่นี้
ขอให้พานพบแต่สิ่งดีๆ
ตลอดปี 54 เอย .....

สวัสดีปีใหม่

ในวันปีใหม่นี้ ขอให้สำลักความสุข
ขอให้ทุกข์กระเด็น ขอให้เห็นรอยยิ้ม
ขอให้อิ่มความรัก ขอให้หนักเงินทอง
ขอให้มองฟ้าสวย ขอให้รวยความฝัน
ขอให้มั่นความดี ขอให้มีแรงใจ
ขอบคุณสำหรับของขวัญปีใหม่ ขอบคุณที่ได้เปิดอ่านมัน
ขอบคุณที่แบ่งปัน ที่สำคัญขอบคุณที่ทำให้หัวใจพองโต
ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่เอย
ขอขอบคุณผู่แต่งบทความไพเราะนี้